SPEAKERS


Monica
Stroe

SNSPA

Monica Stroe este cercetătoare și lector la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), unde predă sociologie și antropologie. În ultimii zece ani a fost implicată într-o serie de cercetări la nivel european pe tematici de gen, inclusiv pe tema egalității de gen în mediul universitar și în instituțiile de cercetare. Cercetările sale recente includ proiectul 'Update of the Gender Equality in Academia and Research tool – GEAR tool' (Joanneum Research 2021, comisionat de European Institute for Gender Equality), proiectul 'UniSAFE: Policy Mapping at National Level on Gender-Based Violence in Academia’ (European Science Foundation 2021), respectiv 'Certification-Award Systems to Promote Gender Equality in Research' (Smart Venice 2020). În prezent documentează dimensiunea de gen a efectelor pandemiei în România, în cadrul cercetării 'RESISTIRE: RESpondIng to outbreakS through co-creaTIve inclusive equality stRatEgies’ (European Science Foundation 2021-2022).